Rekomendacje

Bydgoska Izba Lekarska

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Stanisław Prywiński

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej Bydgoska Izba Lekarska rekomenduje działalność Stowarzyszenia św. Łazarza Diecezji Bydgoskiej w zakresie  pomocy świadczonej przez Centrum  Opieki Perinatalnej  św. Łazarza  w Bydgoszczy i obejmuje współpatronat nad tym przedsięwzięciem.

Specjalista pediatra,
onkolog i hematolog dziecięcy

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Profesor Mariusz Wysocki popiera inicjatywę Stowarzyszenia  św. Łazarza realizującego projekt Hospicjum Perinatalnego  w Bydgoszczy.

Profesor Mariusz Wysocki popiera inicjatywę Stowarzyszenia  św. Łazarza realizującego projekt Hospicjum Perinatalnego  w Bydgoszczy.

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii naczyniowej i Angiologii

Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień

To bardzo cenna inicjatywa ze względu na brak takiej jednostki w naszym województwoie. Projekt ten zostanie na pewno przyjęty z wielką radością przez rodziny, które spodziewają się narodzin ciężko chorego dziecka. Inicjatywa jest więc ze wszech miar godna polecenia i z pewnością pokaże w przysżłości jakiego milowego kroku dokonało Stowarzyszenie św. Łazarza podejmując w tym roku decyzję o wdrożeniu wyżej wymienionego projektu.