Rekomendacje

Bydgoska Izba Lekarska

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Stanisław Prywiński

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej Bydgoska Izba Lekarska rekomenduje działalność Stowarzyszenia św. Łazarza Diecezji Bydgoskiej w zakresie  pomocy świadczonej przez Centrum  Opieki Perinatalnej  św. Łazarza  w Bydgoszczy i obejmuje współpatronat nad tym przedsięwzięciem.

Specjalista pediatra,
onkolog i hematolog dziecięcy

prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Popieram inicjatywę Stowarzyszenia Św. Łazarza, które realizuje projekt powołania Hospicjum Perinatalnego w Bydgoszczy. Powyższy projekt wypełni lukę w opiece nad szczególną grupą dzieci jak również będzie wsparciem dla ich rodziców.

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii naczyniowej i Angiologii

Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień

To bardzo cenna inicjatywa ze względu na brak takiej jednostki w naszym województwie. Projekt ten zostanie na pewno przyjęty z wielką radością przez rodziny, które spodziewają się narodzin ciężko chorego dziecka. Inicjatywa jest więc ze wszech miar godna polecenia i z pewnością pokaże w przyszłości jakiego milowego kroku dokonało Stowarzyszenie św. Łazarza podejmując w tym roku decyzję o wdrożeniu wyżej wymienionego projektu.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska

W imieniu własnym oraz Pracowników Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy składam na ręce Pana Prezesa wyrazy uznania oraz głębokiego szacunku dla wszystkich Pracowników Stowarzyszenia św. Łazarza, dzięki których inicjatywie realizowany jest projekt w zakresie pomocy każdej mamie, noszącej w sobie życie zagrożone z poważną wada letalną. Dzięki utworzonemu Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy zapewniacie Państwo mamie kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad niemowlęciem. To niezwykle ważna i godna poparcia inicjatywa.