Zamysł stworzenia przez Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, Centrum Opieki Perinatalnej to priorytet wyznaczający kierunek wszystkich naszych działań.

Nasza Misja to zapewnienie pomocy każdej mamie noszącej w sobie życie zagrożone z poważną wadą letalną.

W kilkusettysięcznym mieście, jakim jest Bydgoszcz, potrzeba miejsca, w którym każda mama nosząca w sobie życie − zagrożone, z poważną wadą letalną − znajdzie opiekę, wsparcie, pomoc profesjonalistów − lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy. A przede wszystkim − nie zostanie sama. Nasze Centrum to nie tylko instytucja − to raczej sposób myślenia i działania, ukierunkowanego na towarzyszenie rodzicom, którzy oczekują narodzin poważnie chorego dziecka, u którego − już w trakcie ciąży − rozpoznano tzw. wadę letalną. Jest to takie uszkodzenie płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie daje szansy na przeżycie

Istotą funkcjonowania Centrum Opieki Perinatalnej jest zapewnienie kompleksowej pomocy − od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad niemowlęciem. Dla nas ważna jest każda mama − chcemy dać jej poczucie bezpieczeństwa, chcemy otoczyć troską, chcemy iść z nią ramię w ramię, chcemy dać wiarę w to, że wszystko ma sens − nawet najtrudniejsze doświadczenie.

Interdyscyplinarny zespół terapeutyczny

Małgorzata Bronka

Jestem dyrektorem Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy, gdzie koordynuję pracę zespołu terapeutycznego i organizuję całość wsparcia jakie otrzymują rodzice, którzy się do nas zgłaszają. Umawiam konsultacje i spotkania, rozmawiam o przygotowaniu do porodu i pożegnania z dzieckiem. Towarzyszę rodzicom przy porodzie i podczas pobytu w szpitalu. Prowadzę też grupy wsparcia i telefoniczne dyżury dla rodziców po stracie dziecka. Szkolę lekarzy, położne, nauczycieli i wszystkich specjalistów oferujących pomoc rodzinom z dziećmi z wadami rozwojowymi oraz rodzicom w żałobie. Od ponad dwudziestu lat pracuję też w szkole specjalnej, gdzie prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Przemysław Gorzelak

Przemysław Gorzelak

Ukończyłem studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz czteroletnie podyplomowe studia psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie rozwijam moje kompetencje konsultingowe i superwizyjne. Wraz z żoną utworzyliśmy bydgoską Diakonię Wychowawczą Ruchu Światło-Życie. Prowadzę zajęcia dla młodzieży w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza oraz kursy, szkolenia dla rodziców i małżonków – „wychowawcze vademecum”. Jestem wieloletnim współpracownikiem Ośrodka Adopcyjnego Caritas. W 2008 r. założyłem i rozwinąłem Psychologiczną Pomoc Rodzinie „Więź”. W ciągu swojej 30 letniej praktyki psychologicznej wspierałem wielu rodziców w kryzysach i trudnych wydarzeniach życiowych, wykorzystując koncepcje systemowej terapii rodzin. Hospicjum Perinatalne wspieram od początku jego powstania. Swoją pomocą obejmuję osoby w kryzysie egzystencjalnym, angażując się szczególnie, gdy przeżycia emocjonalne uniemożliwiają podejmowanie codziennych ról i zadań.

Urszula Owczarz

Urszula Owczarz

Jestem psychologiem okołoporodowym i doulą, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (CBT). W pracy zajmuję się przede wszystkim tematyką związaną z ciążą, porodem, połogiem i wczesnym rodzicielstwem, w tym także trudnościami, które mogą pojawić się w tych okresach. Jestem żoną i mamą, zafascynowaną ludźmi i przyrodą.

Ewelina Dreger

Ewelina Dreger

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam szkolenia z zakresu: „Praca z rodzicami, którzy doświadczyli straty okołoporodowej lub poronienia” oraz „Interwencja kryzysowa” prowadzonych przez Fundację Nagle Sami. W hospicjum towarzyszę rodzinom wsparciem psychologicznym.

Joanna Szlag

Joanna Szlag

Jestem psychologiem, żoną, matką. Na co dzień pracuję z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności w ramach toruńskiego Centrum Pielęgnacji Caritas. Będąc we wspólnocie Domowego Kościoła wspieram diakonię życia, która m.in. organizuje rekolekcje dla osób po stracie dziecka. W hospicjum perinatalnym zajmuję się wsparciem psychologicznym dla matek i rodzin.

ks. Karol Glesmer

ks. Karol Glesmer

Kapelan Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza.  W hospicjum perinatalnym otacza troską wszystkie te matki i ich rodziny, które potrzebują wsparcia duchowego. Z szacunkiem i zrozumieniem towarzyszy im w tej trudnej sytuacji życiowej. Proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy.

Andrzej Mamys

Andrzej Mamys

Członek Zarządu Stowarzyszenia. Od początku zaangażowany w powołanie Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza i jego ukonstytuowanie się; pomysłodawca i opiekun wielu dzieł charytatywnych; inicjator powstania kalendarza – cegiełki, który już od lat wpisuje się w harmonogram działalności Stowarzyszenia, dostarczając środki przeznaczone na finansowanie dzieł statutowych – w szczególności hospicjum perinatalnego.

Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy

Jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach
Możesz nas wesprzeć

Wesprzyj nas

Jeśli bliskie są Ci nasze ideały i chcesz wesprzeć działalność Stowarzyszenia prowadzącego Centrum Opieki Perinatalnej, możesz dokonać wpłaty na konto:

Bank Pekao SA – 14124011831111001069086385

Liczy się każdy – nawet najmniejszy okruch dobra, bo rzeczy wielkie często są sumą małych gestów!

Kontakt:

Andrzej Mamys – Zarząd Stowarzyszenia św. Łazarza

andrzej.mamys@perinatalne.bydgoszcz.pl

tel. +48 603 695 459